Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) VACA a) b) c) 2) AGUILA a) b) c) 3) ESTRELLA DE MAR a) b) c) 4) CONEJO a) b) c) 5) LEON a) b) c) 6) PULPO a) b) c) 7) BALLENA a) b) c) 8) PAJARO CARPINTERO a) b) c) 9) TUCAN a) b) c) 10) PERRO a) b) c) 11) GALLINA a) b) c) 12) ARDILLA a) b) c) 13) SERPIENTE a) b) c)

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά