Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Are Peter and Mary listening to music?, Is Carla texting a friend?, What are they doing?, Where is she going?, What are they doing?, Are you surfing the Internet?, Why is the dog running?.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά