Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
QUÉ SIGNIFICA EVANGELIOS?, CUALES SON LOS NOMBRES DE LOS EVANGELIOS?, CUÁNTAS CARTAS HAY EN EL NUEVO TESTAMENTO?, NOMBRA TRES CIUDADES DE PALESTINA, QUIÉN ERA LA AUTORIDAD MAXIMA DEL IMPERIO?, QUIÉN ERA LA AUTORIDAD MAXIMA DEL PODER JUDIO?, QUÉ ERAN LAS SINAGOGAS?, QUIÉNES SALUDARON A JESUS EN BELÉN?, QUÉ GRUPO PERTENECIA SOCIAL JESÚS?, ELIGIERON A OTRO DISCÍPULO LUEGO DE LA MUERTE DE JUDAS?, QUIÉNES TESTIMONIAN SOBRE LA EXISTENCIA DE JESÚS?, QUÉ ESPERABA EL PUEBLO JUDÍO?, QUÉ ES LO PRIMERO QUE LE DICE EL ANGEL A MARIA?, UNA QUE GRUPO SOCIAL PERTENECIA JESÚS?, NOMBRA UNA FIESTA JUDÍA, re DE QUE TRATA EL APOCALIPSIS?, CUÁNTOS LIBROS TIENE EL NUEVO TESTAMENTO?, LOS QUE ESCRIBIERON LOS EVANGELIOS ESTABAN INSPIRADOS POR QUIÉN?, NOMBRA UN OFICIO DEL PUEBLO JUDÍO, DE QUE HABLA EL LIBRO HECHOS DE LOS APÓSTOLES?.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά