Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) चींटी ને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? a) મકોડો b) કીડી c) A અને B બંને 2) ........ रन ખૂંટતો અક્ષર મૂકી શબ્દ પૂર્ણ કરો . a) त b) हि c) ब

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά