Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
A birthday party - день народження, a tea party - чайна вечірка, a wedding - весілля, a sport victory - спортивна перемога,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά