Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Banana 2) Date 3) Fig 4) Grape 5) Olive 6) Pomegranate 7) Mango 8) Mangosteeen

Which are the fruits mentioned in al-quran

από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά