Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) 山上的空气清新_______________,令人心旷神怡。 a) 祈祷 b) 湿润 c) 流失 d) 智慧 2) 他是个相当有_____________的人,你无需为他的前途担心。 a) 祈祷 b) 湿润 c) 流失 d) 智慧 3) _______________的岁月是再也找不回来的,因此我们应该珍惜当下。 a) 祈祷 b) 湿润 c) 流失 d) 智慧 4) 每个宗教都有各自的______________方式,因此大家应相互尊重。 a) 祈祷 b) 湿润 c) 流失 d) 智慧 5) 大多住在_____________的人都生活朴素。 a) 农庄 b) 施与 c) 奉献 d) 赐给 6) 父母的一生都______________了给孩子们,从无怨言。 a) 农庄 b) 施与 c) 奉献 d) 赐给 7) 世人应该珍惜与感恩上天所_______________大家的一切天然资源。 a) 农庄 b) 施与 c) 奉献 d) 赐给 8) 我们应该用心回报父母________________我们的一切关爱与呵护。 a) 农庄 b) 施与 c) 奉献 d) 赐给 9) 他俩互相_____________了心意后,终于消除了彼此间的误会。 a) 摔倒 b) 惹得 c) 聊表 d) 瞌睡 10) 毕业在即,班长那一段感人肺腑的离别之言_____________大家难过不已。 a) 摔倒 b) 惹得 c) 聊表 d) 瞌睡

五年级华文第十五单元词语填充

από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά