Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) تنتج الخلية من a) خلايا سابقة b) عضو سابق c) نسيج سابق 2) جميع المخلوقات الحية تتكون من a) خلايا b) الكترونات c) بروتونات 3) الخلية هي الوحدة الأساسية لبناء a) الذرة b) الكائن الحي c) العنصر

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά