Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
to sing a song - співати пісню, To wear a costume - носити костюм, To make cards - Складати картки, To celebrate Mother`s day - святкувати день матері, To draw a wall newspaper - малювати газету, To have a tea party - Провести чаювання, To cook a tasty meal - Готувати смачну страву, To visit granny - Відвідати бабусю,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά