Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
She is a bank officer., Is he a teacher? No, he isn't., Are you a nurse?, He is a chef., I am not a teacher., Is she a chef? Yes, she is., He is not a bank officer., She is not a teacher., Are you a doctor?, Is she a doctor? No, she isn't..

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά