Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Wymien samogłoski, Wymień spółgłoski miękkie, Wymień dwuznaki, Ile liter ma polski alfabet?.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά