Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
\sqrt{64} - 8, \sqrt[3]{27} - 3, \sqrt[4]{16} - 2, \sqrt{\frac{49}{36}} - 7/6, \sqrt[3]{-\frac{27}{64}} - -3/4, \sqrt[3]{64} \cdot \sqrt[3]{27} - 12, \sqrt{32} : \sqrt{2} - 4, \sqrt{\sqrt{625}} - 5, \sqrt[4]{3}:\sqrt[4]{48} - 1/2, \sqrt[4]{72 \cdot 18} - 6,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά