Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
ужин - ընթրիք, ошибка - սխալ, этаж - հարկ, думать - մտածել, слово - բառ, встречаться - հանդիպել, несколько раз - մի քանի անգամ, украшать - զարդարել, приготовиться - պատրաստվել,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά