Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Balcony   - БАЛКОН, ceiling   - ПОТОЛОК, cooker   - ПЛИТА, cupboard   - ШКАФ, entrance   - ВХОД, first floor   - ВТОРОЙ ЭТАЖ, garage   - ГАРАЖ, ground floor   - ПЕРВЫЙ ЭТАЖ, lamp  - ЛАМПА, sink   - РАКОВИНА, sofa   - ДИВАН, attractive  - ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, bright  - ЯРКИЙ, cold  - ХОЛОДНЫЙ, comfortable  - УДОБНЫЙ, cool  - ПРОХЛАДНЫЙ/КРУТОЙ, cosy  - УЮТНЫЙ, dark  - ТЕМНЫЙ, light  - СВЕТЛЫЙ, peaceful  - МИРНЫЙ/ТИХИЙ, tiny  - КРОШЕЧНЫЙ, unusual  - НЕОБЫЧНЫЙ, warm - ТЕПЛЫЙ,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά