Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
parrot - It can fly and it can talk, kitten - It is really cute.It's a baby cat, spider - It's got 8 legs and it eats flies, tiger - It's got sharp claws and striped fur, penguin - It's got wings. It can swim but it can't fly, flamingo - It's a big bird with pink feathers and long neck, kangaroo - It jumps very well and keeps its baby in a pouch, giraffe - It's from Africa.It eats leaves from the top of the trees, donkey - It's a farm animal.It's similar to a horse but with long ears ,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά