Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Correct: שתי בנות , שלושה תפוחים, חמש בננות, שבעה תיקים, עשר כלניות, Incorrect: שני תרנגולות, שלוש תפוזים, חמישה תלמידות, שבע כיסאות, עשרה חרציות,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά