Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) WHAT'S SHE DOING? a) SHE'S COUNTING b) SHE'S GLUING PAPERS c) SHE'S CUTTING PAPERS 2) WHAT ARE THEY DOING? a) THEY ARE LISTENING TO A STORY b) THEY ARE WATCHING A DVD c) THEY ARE PLAYING A GAME 3) WHAT'S HE DOING? a) HE'S COUNTING b) HE'S CUTTING c) HE'S WRITING 4) WHAT ARE THEY DOING? a) SHE'S LISTENING TO A STORY b) THEY ARE LISTENING TO A STORY c) HE'S LISTENING TO A STORY 5) WHAT'S HE DOING? a) HE'S GLUING PAPER b) SHE'S CUTTING c) HE'S LISTENING TO A STORY 6) WHAT ARE THEY DOING? a) THEY ARE COUNTING b) THEY ARE WRITING c) THEY ARE PLAYING A GAME 7) WHAT'S SHE DOING? a) SHE'S COLOURING b) SHE'S WRITING c) SHE'S WATCHING A DVD 8) WHAT'S SHE DOING? a) SHE'S USING THE COMPUTER b) SHE'S GLUING c) SHE'S CUTTING 9) WHAT'S HE DOING? a) HE'S WRITING b) HE'S COLOURING c) HE'S USING THE COMPUTER

QUESTIONS PRESENT CONTINUOUS BIG ENGLISH 2 UNIT 1

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά