Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Corriger: الجمع يكون في الصلوات الرباعية, صلاة العصر تقصر, مسافة القصر 83فأكثر, مدة القصر و الجمع3 أيام, صلاة الضحى سنة مستحبة, وقت صلاة الضحي بعد طلوع الشمس , أقل صلاة الضحي ركعتان , الاسلام دين يسر, الدلجة معناها آخر الليل, Incorrect: صلاة الفجر لا تجمع, صلاة المغرب لا تقصر , مسافة القصر 38 فأكثر, مدة القصر و الجمع 5 أيام, صلاة الضحي سنة مؤكدة, وقت صلاة الضحي بعد الظهر, أقل صلاة الضحى 4 ركعات, اليسر معناها صعب , الغدوة معناها بعد الظهر,

الصف السابع مراجعة عامة

από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά