Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
unwell - not well, uncap - not capped, unmix - not mixed, miscall - wrong call, mislead - lead wrong, nonfan - not a fan, midship - middle of ship,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά