1) η παγίδα a) θηλυκό b) ουδέτερο c) αρσενικό 2) ο ποντικός a) αρσενικό b) ουδέτερο c) θηλυκό 3) το φαγητό a) ουδέτερο b) θηλυκό c) αρσενικό 4) καταιγίδα a) θηλυκό b) ουδέτερο c) αρσενικό 5) στόχος a) αρσενικό b) θηλυκό c) ουδέτερο  6) γάντι a) πράγμα b) ζώο c) πρόσωπο 7) η μαμά a) πράγμα b) πρόσωπο c) ζώο 8) καμηλοπάρδαλη a) ζώο b) πρόσωπο c) πράγμα 9) πέτρα a) θηλυκό b) ουδέτερο c) πράγμα 10) το μαξιλάρι a) πράγμα b) ζώο c) πρόσωπο 11) άλογο a) ζώο b) πράγμα c) πρόσωπο 12) δασκάλα a) πρόσωπο b) ζώο c) πράγμα 13) τηλεόραση a) θηλυκό b) ουδέτερο c) αρσενικό 14) το τραπέζι a) ουδέτερο b) θηλυκό c) αρσενικό 15) σακάκι a) ουδέτερο b) θηλυκό c) αρσενικό 16) ζωγράφος a) αρσενικό b) θηλυκό c) ουδέτερο

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;