1) Πλένουμε πιάτα με γεμάτο ή μισογεμάτο πλυντήριο; a) b) c) 2) Σαπουνίζουμε τα χέρια με τη βρύση ανοιχτή ή κλειστή; a) b) c) 3) Σαπουνίζουμε τα πιάτα με ανοιχτή ή κλειστή βρύση; a) b) c) 4) Βουρτσίζουμε τα δόντια μας με ανοιχτή ή κλειστή βρύση; a) b) c)

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;