ευ = εβ: Παρασκευή, Ευαγγέλιο, ευγενικός, μαγειρεύω, ταξιδεύω, ρεύμα, ζευγάρι, ευρώ, νευριάζω, φεύγω, ευ = εφ: προσευχή, ευτυχία, εύχομαι, γεύση, ευθεία, πεύκο, εύκολος, ελευθερία, Δευτέρα, τελευταίος,

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;