1) χορεύω 2) ταξιδεύω 3) εύχομαι 4) παλεύω 5) ντύνομαι 6) ζεσταίνομαι 7) κουμπώνω 8) αγγίζω 9) αγκαλιάζω 10) τσιρίζω

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;