Σωστό: , , , , , , Λανθασμένο: , , , , , ,

Μπορείς να βρεις ποια οχήματα βοηθούν στη δασοπυρόσβεση;

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;