1) Η Μεσαρά είνα a) πεδιάδα b) κόλπος c) βουνό 2) Στη Μεσαρά βρίσκονται οι αρχαιολογικοί χώροι: a) Κνωσός, Γότρτυνα, Φαιστός b) Αγιά Τριάδα, Γόρτυνα, Φαιστός c) Αγία Τριάδα, Γόρτυνα, Κνωσός 3) Ποια είναι η σωστή γραφή; a) Μεσαρά b) Μεσαρά ή Μεσσαρά c) Μεσσαρά 4) Ο κόλπος της Μεσαράς είναι τμήμα του a) Αιγαίου πελάγους b) Λιβυκού πελάγους c) Ιόνιου πελάγους 5) Η Μεσαρά συνορεύει με τα βουνά a) Ψηλορείτη, Δίκτη, Αστερούσια b) Ψηλορείτη, Κέδρος, Δίκτη c) Αστερούσια, Δίκτη, Λευκά όρη

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;