1) Τα ζώα ζούσαν σε... a) b) c) d) 2) Την κότα άρπαξε... a) b) c) d) 3) Η αλεπού και η κότα πέρασαν τη νύχτα σε... a) b) c) d) 4) Η αλεπού και η κότα ταξίδεψαν με... a) b) c) d) 5) Μέσα στη βάρκα, η κότα φορούσε... a) b) c) d) 6) Το σπίτι της αλεπούς είναι σε... a) b) c) d) 7) Η κότα νιώθει για την αλεπού... a) b) c) d)

Η αρπαγή της κότας - Beatrice Rodriguez / Τηλεπαιχνίδι

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;