Σωστό: Το καπέλο περπατάει!, Το μωρό χαμογελάει!, Ο λαγός τρέχει!, Λάθος: Ο μπαμπάς γελάη!, Ο Άρης κυνηγάι!, Το παιδί παίζι!,

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;