1) Λογισμικό είναι: a) όλες οι συσκευές του υπολογιστή b) ο επεξεργαστής c) όλα τα προγράμματα του υπολογιστή d) η κεντρική μονάδα του υπολογιστή 2) Το σημαντικότερο πρόγραμμα είναι: a) μια εφαρμογή δημιουργίας παρουσιάσεων b) το λειτουργικό σύστημα c) ο κειμενογράφος 3) Ποια από τα παρακάτω είναι λειτουργικά συστήματα; a) libre office writer b) scratch c) android d) windows 10 4) Ένας υπολογιστής μπορεί να έχει προγράμματα εφαρμογών, χωρίς να διαθέτει λειτουργικό σύστημα a) Σωστό b) Λάθος 5) Τρεις μεγάλες οικογένειες λειτουργικών συστημάτων είναι: a) Windows 7, Windows 8 και Windows 10 b) Linux, Windows και Mac OS c) Android, Windows και Microsoft Word 6) Εφαρμογές γραφείου είναι: a) ο Mozilla Firefox και το Google Chrome b) το TuxPaint και το KolourPaint c) το Libre Office Writer και το Libre Office Impress 7) Τα προγράμματα εφαρμογών γραφείου δεν είναι λογισμικό εφαρμογών. a) Σωστό b) Λάθος 8) Λογισμικό είναι: a) το μικρόφωνο b) ο σαρωτής c) το scratch 9) Το λογισμικό μπορούμε να το αγγίξουμε. a) Σωστό b) Λάθος c) Μερικές φορές 10) Το αρχείο που βλέπετε περιέχει: a) κείμενο b) βίντεο c) εικόνα 11) Σε ποια κατηγορία λογισμικού εφαρμογών ανήκει το πρόγραμμα της εικόνας; a) εφαρμογές πολυμέσων b) περιηγητές ιστού c) εφαρμογές γραφείου 12) Σε ποια κατηγορία ανήκει το πρόγραμμα της εικόνας; a) εφαρμογές γραφείου b) εφαρμογές προστασίας c) εφαργογές επικοινωνίας 13) Ποιο εικονίδιο αφορά λειτουργικό σύστημα; a) b) c) 14) Μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι στον υπολογιστή χωρίς να φορτώσει το λειτουργικό σύστημα. a) Σωστό b) Λάθος 15) Συντονίζει τη λειτουργία του υπολογιστή. a) το λογισμικό εφαρμογών b) το λογισμικό συστήματος c) το λογισμικό προστασίας από ιούς

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;