Παραδοσιακή Ποίηση: στίχος έμμετρος με ρυθμό και ομοιοκαταληξία, αποφευγονται οι διασκελισμοί, ίσος αριθμός στίχων και συλλαβών, χρήση σημείων στίξης, προσεγμένη γλώσσα, η κεντρική ιδέα του ποιήματος δεν διακρίνεται δύσκολα, αλληλουχία νοημάτων, λυρισμός, τίτλος αντιπροσωπευτικός του περιεχομένου, Μοντέρνα Ποίηση: στίχος ελεύθερος χωρίς ρυθμό, μέτρο κι ομοιοκαταληξία, ελλιπής στίξη, ύπαρξη διασκελισμών, οι στίχοι δεν έχουν ορισμένο αριθμό συλλαβών, το ποίημα δεν οργανώνεται σε στροφές σταθερής μορφής, καθημερινή γλώσσα, αμφισημία, πολυσημία λέξεων, δραματικότητα, χρήση υπερρεαλιστικών εικόνων, εκφραστική τόλμη, άλογη ή ασύμβατη σύνδεση λέξεων, προβληματικός τίτλος, αυτοαναφορικότητα,

Παραδοσιακή vs Μοντέρνα Ποίηση

από

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;