15 - 14, ______, 16, 20 - 19, ____, 21, 11 - 10, ______, 12, 18 - 17, ______, 19, 9 - 8, _____, 10, 12 - 11, _______, 13, 19 - 18, _______, 20, 21 - 20, _____, 22, 14 - 13, _____ 15, 13 - 12, _____, 14,

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;