1) A háromszögnek nem lehet három hegyesszöge. a) Igaz b) Hamis 2) A háromszögnek csak egy derékszöge lehet. a) Igaz b) Hamis 3) Van olyan egyenlő szárú háromszög, amelynek van tompaszöge és derékszöge is. a) Igaz b) Hamis 4) Az egyenlő oldalú háromszögnek csak hegyesszöge van. a) Igaz b) Hamis 5) Van olyan egyenlő szárú háromszög, amelynek az egyik szöge derékszög. a) Igaz b) Hamis

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;