Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
8 470:2 provjeri rezultat množenjem, 9 801:3, 9 512:4, 7 144:4, (2 476*3):4, 7 642:3, 8 537:5, 8 303:4, 5 576:6, 4 576:3, 8 953:7, 4 573:5, 6 325:6.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά