Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
The Blitz: German bombing raids, cities destroyed, blackout, shelters, warning sirens, Dunkirk: miracle, evacuation by boat, troops rescued, Operation Dynamo, Rationing: Dig for Victory, allocation, scarcity, ended in 1954, Evacuation: countryside, 1.5 million children, Operation Pied Piper,

Θέμα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επιλογές

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά