1) Tim had the cat in the bath . a) b) c) d) 2) The cat had a nap on the mat. a) b) c) d) 3) The cat had a fish in the dish. a) b) c) d) 4) The cat got the rat and bit him. a) b) c) d) 5) The cat had a hat. a) b) c) d)

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;