1) Która z części mowy jest odmienna? a) liczebnik b) spójnik c) partykuła d) przysłówek 2) Jaka część mowy odpowiada na pytania jaki? jaka? jakie? a) przymiotnik b) rzeczownik c) przysłówek d) czasownik 3) Która z części mowy jest nieodmienna? a) rzeczownik b) przysłówek c) czasownik 4) Przez co nie odmienia się przymiotnik? a) przypadki b) rodzaje c) osoby d) liczby 5) Na jakie pytania odpowiada przysłówek? a) jak? gdzie? kiedy? b) kto? co? c) co robi? co się z nim dzieje? 6) Co robi zaimek? a) Oznacza czynność i stan b) Wyraża stany uczuciowe lub wolę mówiącego c) Zastępuje inne części mowy 7) Która z tych części mowy podlega stopniowaniu? a) rzeczownik b) przyimek c) przymiotnik 8) Jakie to zaimki ''ja, my, wszyscy'' a) rzeczowne b) przymiotne c) liczebne

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;