Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) ما نوع الطاقة المفيدة التي تنتج عن المدفأة عندما تعمل؟ a) حرارة b) ضوء c) صوت d) حركة 2) ينتج المصباح الكهربائي عندما يعمل الضوء والحرارة، تعتبر الحرارة طاقة؟ a) مفيدة b) مهدورة 3) الجهاز الذي ينتج طاقة الحركة هو a) b) c) d) 4) عندما تعمل المكواة تنتج الحرارة ، تعتبر الحرارة طاقة ؟ a) مفيدة b) مهدورة 5) الجهاز الذي ينتج ضوء وصوت وحرارة معاً هو ؟ a) b) c)

اجب على الأسئلة التالية

από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά