Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) سبعة ملايين وأربعمئة وخمسة عشر ألفاً ومئتان وثلاثون يكتب a) ٠٣٢٥١٤٧ b) ٥١٤٠٣٢٧ c) ٠٣٢٠٥٤٧ 2) العدد أربعة مليارات وخمسمئة ألف يكتب a) ٠٠٠٠٠٤٠٠٥ b) ٠٠٠٠٠٥٠٠٠٤ c) ٠٠٠٠٠٠٠٠٥٤ 3) ٦ + ٠١ + ٠٠٠٥+ ٠٠٠٠٠٩ = ــــــــــ a) ٦١٥٩ b) ٦١٠٥٩ c) ٦١٠٥٠٩ 4) العدد ٧٨٩٠٢٥٤ مقرباً لأقرب مئة ألف= a) ٠٠٠٠٠٦٤ b) ٠٠٠٠٠٥٤ c) ٠٠٠٠٢٥٤ 5) الرقم الذي يقع في منزلة عشرات الألوف في العدد 8752146 هو a) ٥ b) ٧ c) ٩ 6) ٤ آحاد و٥ عشرات و٩ مئات و٨ آحاد الألوف و٧ عشرات الألوف و٣ مئات الألوف و٤ مليون هو a) ٥٤٩٧٨٣٤ b) ٤٥٩٨٧٣٤ c) ٤٥٩٧٣٨٤ 7) الرقم ٥ في العدد ٢٩٤٦٨٣٢٥١ يقع في منزلة a) عشرات الألوف b) عشرات الملايين c) مئات الألوف 8) العدد ألف ألف هو a) مليون b) مليار c) مئة ألف

~ مراجعة ~المس كفاح هنا

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά