Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) الصيغه الكيميائيه لمركب كلوريد الصوديوم a) Feo b) Nacl c) CO d) NaBr

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά