Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα

تذكر صور الحصيله اللغويه (سماعه/عدسه/حاسوب/سلك/ماسح/اسطوانه)

Θέμα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επιλογές

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά