Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
I’d like to play tennis - but I have no racket, I’d like to try falconing - but I have no falcon, I’d like to try riding - but I have no horse,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά