Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
المعدن - مادة صلبة غير عضوية موجودة في الطبيعة, الصخر - مادة مكونه من معدنين أو اكثر, اللافلزات - مواد ضعيفة التوصيل للكهرباء والحرارة ومظهرها معتم, العدد الذري - يمثل عدد البروتونات في نواة الذرة, النظائر - ذرات العنصر نفسه تتشابه في عدد البروتونات وتختلف في عدد النيترونات,

مطابقة المفاهيم المعادن

από

Θέμα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επιλογές

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά