Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) משהו שהתחדש לי השיעור 2) ?למה לדעתי הנושא שלמדנו חשוב 3) בזכות השיעור, אני יודעת ש.. 4) שאלה שעלתה לי במהלך השיעור 5) מה היה לי מעניין בשיעור? 6) האם אני מרגישה שהבנתי מה המורה לימדה? הסבירי מדוע 7) מה הייתי רוצה ללמוד בנושא בשיעור הבא? 8) איחול להמשך היום:

Θέμα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επιλογές

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά