Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) التوحيد الذي اقر به الكفار a) الالوهية b) الربوبية c) الاسماء والصفات 2) المولود اذا ترك يتجه الى a) الشرك b) التوحيد 3) مثال على توحيد الالوهية a) لانصلي الا لله b) لاخالق الا الله c) السميع 4) عرفي توحيد الالوهية a) افراد الله بالعباده b) الاقرار بان الله رب كل شي وخالقه ورازقه

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά