Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) أمر يستخدم لفتح موقع ويب سبق إنشاؤه a) close b) open c) Exit 2) أمر يستخدم لإغلاق موقع ويب a) close b) open c) Exit 3) أمر يستخدم للخروج من الموقع a) Exit b) open c) close

الاسبوع الثالث استراتيجية المتاهه

Θέμα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επιλογές

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά