Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) تطبيق كلمة وعدة صور العمر من a) من 3 الى 7 سنوات  b) اكبر من 12  c) 12 من 10 لى  d) اصغر من 3 سنوات   2) تطبيق كلمة وعدة صور تخدم مجال  a) تسوق b) تعليم c) ترفيه d) خدمية e) اعلاام 3) اي من الادوات التالية  a) ا دات الصور وصوت القائمة المنسدله والتسميه b)  textbox c) س كهربائي d) حaderBar 4) هل نستطيع نسخ الادات واعادة تسميتها a) نعم نستطيع b) لا نستطيع 5) لا نستطيع تطوير التطبيق وعمل اكتر من نمودج a) نعم نستطيع b) لانستطيع 6) هل نستطيع استخدام قائمة القائمة المنسدله لتنقل بين الشاشات a) نعم نستطيع b) لنستطيع

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά