Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Yeso - Es una gran venda dura que mantiene el hueso inmóvil durante el proceso de curación, Ferula - tablilla o molde flexible y resistente que se emplea en el tratamiento de las fracturas para inmovilizar un miembro y mantener el hueso roto o dañado en una posición fija, Tracción - Es una modalidad de tratamiento utilizado para la reducción o la inmovilización de fracturas o dislocaciones,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά