Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
السعادة, سكينة النفس والرضا, الأمل وعدم اليأس, الثبات في الشدائد .

اثر الإيمان في حياة الفرد

Θέμα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επιλογές

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά