Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) ¿Una devoción de Arnoldo Janssen era el rezo del Santo Rosario? a) Correcto b) Incorrect 2) La lectura de la Palabra de Dios la hacia en familia a) Correct b) Incorrect 3) ¿Heredo de su madre la devoción al Espíritu Santo de su madre? a) Correct b) Incorrect 4) Arnoldo Janssen decidió entregar su vida al sacerdocio a) Correct b) Incorrect 5) Se retira de la docencia para crear su revista misionera a) Correct b) Incorrect 6) Crea dos congregaciones dedicas a expandir la palabra de Dios por el mundo a) Correct b) Incorrect 7) Langregación de hombres recibe el nombre Verbo Divino a) Correct b) Incorrect 8) Decide enviar misioneros a China a) Correct b) Incorrect 9) Abrió seminarios en América solamente a) Correct b) Incorrect

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά