Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
AUTOBUS - Prometno sredstvo koje se kreće cestom., AUTOBUSNI KOLODVOR - Mjesto gdje autobus polazi i dolazi., PUTNA KARTA - Putnici ju kupuju na blagajni., VOZNI RED - Putnici provjeravaju točno vrijeme polaska ili dolaska autobusa., ČEKAONICA - Putnici čekaju dolazak autobusa., ŠALTER INFORMACIJA - Putnici pitaju za dolazak i odlazak autobusa., VOZAČ - Upravlja autobusom., KONDUKTER - Pregledava karte putnicima., PERON - Mjesto gdje putnici ulaze i izlaze iz autobusa., GARDEROBA - Mjesto gdje putnici mogu ostaviti putne torbe.,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Γύρνα τα πλακίδια είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά