1) Válassza ki a háromszögek területére vonatkozó képleteket! a) b) c) d) e) f) 2) Mennyi a háromszögek belső szögeinek összege? a) 360° b) 210° c) 150° d) 90° e) 180° f) 240° 3) Válassza ki a derékszögű háromszögre vonatkozó helyes állításokat! a) A derékszögű háromszögnek van egy tompaszöge. b) A befogók hosszának összege megegyezik az átfogó hosszával. c) Az átfogó a leghosszabb oldal. d) A köré írható kör középpontja az átfogó felezési pontja. e) Hegyesszögeinek összege 90°. f) A két befogó mindig egyenlő hosszú. 4) Válassza ki a szabályos háromszögre vonatkozó helyes állításokat! a) Minden szöge 60°-os. b) Csak két oldalának hossza egyenlő. c) Belső szögeinek összege 360°. d) Minden oldala különböző hosszú. e) Minden oldala egyenlő hosszú. f) Minden szöge különböző nagyságú. 5) Válassza ki azokat az összefüggéseket, melyek bármely általános háromszögben alkalmazhatóak! a) Magasság-és befogó tétel b) Szinusz tétel c) Hegyesszögek szögfüggvényeire vonatkozó tételek d) Koszinuszt tétel e) Pitagorasz tétel f) Héron-képlet

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;